66(2) 203-4206, 66(2) 203-4202

e-Biz Expo 2021

งานแสดงสินค้าและบริการทางธุรกิจที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านออนไลน์ครบวงจรเพื่อการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจหลังโควิด

อ่านต่อ

OEM Manufacturer Expo 2021 by FTI & NEO

งานแสดงสินค้าด้านผู้รับจ้างผลิตครบวงจรที่ได้มาตรฐานเพื่ออาชีพทางเลือกหลังโควิด

อ่านต่อ

EdTeX 2021

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษาและการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาหลังโควิด

อ่านต่อ

InterCare Asia 2021

งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่สำหรับผู้สูงวัยครบวงจรสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด

อ่านต่อ
คุณพร้อมเดินหน้า
สู่ความปกติใหม่ถัดไปแล้วหรือยัง?

การปรับตัวให้พร้อมเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิดในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้และกลายเป็น
“สิ่งปกติใหม่ถัดไป” ที่เราสามารถกำหนดได้โดยอาศัยเทคโนโลยีและองค์ความรู้เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ได้ผนวก 4 งานแสดงสินค้าและ 1 โซนพิเศษเพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่จะเข้ามาช่วย ขับเคลื่อนธุรกิจการค้าออนไลน์ ธุรกิจการผลิต การศึกษา การดูเเลสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “Thailand Next Normal ขับเคลื่อนประเทศไทย สู่วิถีถัดไปอย่างมั่นคง”

ไฮไลท์ภายในงาน

เปลี่ยนวิถีใหม่…สู่โอกาสใหม่

ยกระดับอุตสาหกรรมไทย
ด้วยนวัตกรรมสู่ชีวิตวิถีถัดไป


สินค้านวัตกรรม
และการบริการ

เเพลตฟอร์มที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษา การดำเนินธุรกิจ และสุขภาพ จากกว่า 250 บริษัท

สัมมนาวิชาการ

ยกระดับศักยภาพในการดำเนินงานผ่านสัมมนาวิชาการ บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ สมาคม และบริษัทผู้นำนวัตกรรมกว่า 39 หัวข้อ
เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับชีวิตวิถีถัดไป

กิจกรรมเวิร์คช็อป

พบกับกิจกรรมเวิร์คช็อปที่เหล่ากูรูมากประสบการณ์จะมาร่วมแชร์มุมมอง
อัพเดตเทรนด์ล่าสุดในอุตสาหกรรมผ่านเวทีกิจกรรมภายในงานตลอด 3 วัน

การจับคู่เจรจาธุรกิจ

เจรจาธุรกิจโดยตรงกับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าทุกรายในงานที่พร้อมนำเสนอโซลูชั่นและเงื่อนไขที่ดีที่สุด

เสียงจากเหล่าผู้แสดงสินค้าภายในงาน

Supporting Organizations

Organizer

Co-Organizer
e-Biz and OEM Manufacturer Expo