งานนี้ผู้ประกอบการสายอุปกรณ์ และเครื่องมือก่อสร้าง..ต้องมา!

Newsletter Archive

Enews#2

asean_tools_FB__eBizOEM_2023_FB

ต้องการร่วมแสดงสินค้า ติดต่อ 

aseantoolsexpo@nccexhibition.com

งานนี้ผู้ประกอบการสายอุปกรณ์
และเครื่องมือก่อสร้าง..ต้องมา!

คาดปี พ.ศ. 2566-2567 ธุรกิจก่อสร้างยังคึกคักหนุนมูลค่าตลาดรวมวัสดุก่อสร้างกว่า 5 แสนล้านบาทส่งผลให้อุตสาหกรรมเครื่องมือเติบโตขึ้น แนวโน้มการก่อสร้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัวได้ดี ซึ่งมาจากโครงการเมกะโปรเจกต์ด้านคมนาคมและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีแนวโน้มจะเร่งตัวขึ้น ประกอบกับอสังหาฯ ของภาคเอกชนที่มีการสร้างโครงการใหม่ออกมาเป็นจำนวนมากในปี 2566

ส่งผลให้ตลาดเครื่องมือช่าง หรือ Power Tools ที่มีมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของมูลค่าตลาดรวมวัสดุก่อสร้างทั้งหมด 500,000 ล้านบาท คาดว่าจะโตไม่ต่ำกว่า 5% จากสัญญาณการเดินหน้าโครงการก่อสร้างในภาพรวม และทำให้กลุ่มตลาดเครื่องมือช่างก็เติบโตตามไปด้วย

แหล่งที่มา: https://bit.ly/3nfF8cX

ast_rs

ต้องการร่วมแสดงสินค้า ติดต่อ 

aseantoolsexpo@nccexhibition.com

ASEAN Tools Expo 2023 คืองานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์มือช่างเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม กิจการ และผู้ใช้รวมถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการผลิตของอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น

ATE2022_Cover

t1
t3
t2

หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้มาร่วมกันสร้างโอกาสทางธุรกิจไปด้วยกันเพราะ ASEAN Tools Expo 2023 คือโซลูชั่นของคุณ! งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 Aug - 2 Sept 2023 นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แล้วพบกัน!


Grab This Great Opportunity Now!
Tel. +66 (0) 2229 3524 or E-mail:
aseantoolsexpo@nccexhibition.com

Get Updated at www.aseantoolsexpo.com

Organized by:

NCC_RGB

© Copyright, 2022 N.C.C. Management & Development Co., Ltd.  

You received this email as a customer or subscriber of aseantoolsexpo@nccexhibition.com

If you prefer not to receive these messages in the future, 

Click here to leave mailing list

Sent via

SendPulse